Story Details

Adblock Plus - rozszerzenie dla przeglądarek WWW umożliwiające blokowanie wyświetlania reklam.

Autor kanada do INNE

https://adblockplus.org - Rozszerzenie umożliwia filtrowanie treści reklamowych w postaci plików graficznych, animacji Flash czy wyskakujących okien z wyświetlanych stron internetowych. Możliwe jest blokowanie całych serwisów, wybranych elementów strony, klas i identyfikatorów CSS wraz z wyszczególnieniem ich atrybutów. Możliwe jest używanie wyrażeń regularnych co bardzo ułatwia tworzenie filtrów.

Szybkie usuwanie niepożądanych treści z kodu stron (reklam, bannerów itp.).
Tworzenia białych list (dwa symbole @ przed filtrem).
Blokowanie wg adresu pojedynczych oraz wielu obiektów (za pomocą systemu wieloznaczników oraz wyrażeń regularnych).
Łatwy import i eksport zestawu filtrów.

Submit a CommentDodaj komentarz

Zaloguj się do komentarza lub zarejestrować tutaj